Ettevõttest

„Baltic Logistic Solutions“ on üks suuremaid ja usaldusväärsemaid logistikaettevõtteid Balti riikides

Baltic Logistic Solutions´I juhtpõhimõte: Olla eelistatumaks 3PL ja 4PL laologistika- ja transporditeenuste pakkujaks kõikidele temperatuurireźiimidele ning aktsiisikaupadele Eestis, omades regiooni efektiivseimat Pan Baltic võimekust.

Loe lähemalt

SuurusKvaliteeti tagav võimsus

Üle 89 000 m2 laopinnaga oleme üks suurimatest logistikaettevõtetest Balti riikides. Ettevõttes töötab 1150 töötajat.

Leedu

Ladude üldpind

42.704 m2
-18°C6.378 m2
0/+6°C4.137 m2
+20°C32.189 m2

Leedu

Vertikaalne laopind

51.500
-18°C9.000
0/+6°C2.500
+20°C40.000

Leedu

Veokite arv

161
Raskeveokid23
Keskmised veokid93
Kergeveokid45

Läti

Ladude üldpind

33.756 m2
-18°C3.457 m2
0/+63.770 m2
+20°C26.529 m2

Läti

Vertikaalne laopind

46.300
-18°C5.500
0/+64.800
+20°C36.000

Läti

Veokite arv

107
Raskeveokid4
Keskmised veokid71
Kergeveokid32

Eesti

Ladude üldpind

12.837 m2
-18°C2.218 m2
0/+6°C1.130 m2
+20°C9.489 m2

Eesti

Vertikaalne laopind

22.700
-18°C5.100
0/+6°C1.600
+20°C16.000

Eesti

Veokite arv

16
Raskeveokid1
Keskmised veokid4
Kergveokid11

KompetentsidKohandume vajadustega

Katkematu ladustamine 24 tundi ööpäevas ja 100%-line kohandumine kliendi vajadustega. Kogenud ja professionaalsed töötajad tagavad kvaliteetsed ja efektiivsed logistikalahendused.

Leedu

Väljuvad tellimused, kuu keskmine

173 156
-1868 029
0/+645 259
+2059 869

Leedu

Kohaletoimetamised, kuu keskmine

91 107
-1822 393
0/+632 749
+2035 965

Leedu

Klientide arv

29 263
-188 641
0/+67 513
+2013 109

Läti

Väljuvad tellimused, kuu keskmine

88 627
-1816 915
0/+630 430
+2041 282

Läti

Kohaletoimetamised, kuu keskmine

66 428
-1815 944
0/+622 641
+2027 843

Läti

Klientide arv

15 031
-183 800
0/+64 561
+206 670

Eesti

Väljuvad tellimused, kuu keskmine

15590
-181 396
0/+61 457
+2012 737

Eesti

Kohaletoimetamised, kuu keskmine

9 282
-181 191
0/+61 530
+206 561

Eesti

Klientide arv

4029
-18509
0/+6425
+203 095

EfektiivsusPlaneerime ja investeerime tulevikku

Et klientide pidevalt kasvavate vajadustega sammu pidada, kasutame nüüdisaegset protsessijuhtimise tehnoloogiat, laotehnikat ning uut autoparki. Protsesse efektiivsemaks muutes säästame kulusid ja klientide raha.

KvaliteetIgapäevane kontroll ja täiustamine

Baltic Logistic Solutions OÜ rakendas FSSC 22000 (Food Safety System Certification) sertifitseerimissüsteemi, mis tagab kõrgeima toiduohutuse ja -kvaliteedi kõikidel toidu käitlemise etappidel. Annab ette raamistiku, mille abil efektiivselt hallata oma organisatsiooni toiduohutusnõudeid. Tugeva riskianalüüsi ja -juhtimise metoodika, mis põhineb HACCP põhimõtetel ja võimel parendada toiduohutuse mõjusust ja tõhusust.
Baltic Logistic Solutions OÜ vastab kõigile seadusandlikele ja regulatiivsetele nõuetele, mis on sätestatud FSSC 22000 toiduohutuse juhtimissüsteemide rahvusvahelistes standardites – ISO 9001, ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-5:2019 ja FSSC 22000 versiooni 5.1 lisanõuded.

Kvaliteedi ja keskkonnakaitse poliitika

UAB „Baltic Logistic Solutions“ on rakendatud sertifitseeritud, pidevalt jälgitav ja perioodilisel üle vaadatav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem – logistikateenused: ladustamine, transportimine, märgistamine, pakendamine. See süsteem vastab rahvusvaheliste standardite LST EN ISO 9001:2015 ja LST EN ISO 14000:2015 nõuetele. Toodete turvalisus tagatakse tuginedes riskitegurite analüüsile ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemile.

 

Püüdes tagada kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud 3PL logistikateenused oma klientidele:

 • ettevõtte kaasaegsed logistikakeskused paiknevad Balti riikide (Leedu, Läti ja Eesti) strateegiliselt kõige mugavamates kohtades;
 • autoparki ja laotehnikat uuendatakse pidevalt;
 • töötatakse kaasaegse protsessijuhtimise tarkvaraga;
 • töötavad kogenud ja professionaalsed töötajad.

 

 

Meie väärtused:

 • Kliendi logistikateenuste vajaduste igakülgne rahuldamine, pidades kinni kõrgeimatest kvaliteedistandarditest.
 • Pikaajalised ja stabiilsed suhted klientidega, mis põhinevad vastastikuse kasu põhimõttel (win/win);
 • Töötajate professionaalsus, vastutustunne, ärieetika põhimõtetest kinnipidamine – nurgakivid, millele toetub „Baltic Logistic Solutions OÜ“ soliidse ettevõtte maine;
 • Oleme sotsiaalselt orienteeritud ettevõte, tagades töötajatele Eesti Vabariigi seadustes ja normatiivaktides sätestatud turvalised töötingimused ja sotsiaalse garantiid;
 • Kõrgeimate keskkonnakaitsestandardite järgimine kogu logistikaahelas.

Meie tegevuse põhimõtted:

 • Komplekssete logistikateenuste pakkumine klientidele, seades eesmärgiks logistikaahela maksimaalse efektiivsuse;
 • 3PL logistikateenuste paketti moodustavate protsesside efektiivsuse tagamine, arendamine ja turuvajaduste analüüs, et saaksid täidetud klientide erinevad ja alaliselt muutuvad ootused;
 • Protsesside alaline täiustamine, investeerides logistika infrastruktuuri, kaasaaegsetesse seadmetesse ja transporti, uusimatesse IT tehnoloogiatesse;
 • Töötajate koolitamine, nende vajaduste ning tööks soodsa keskkonna tagamine:
 • Ennetavate keskkonnakaitsemeetmete täitmine ja arendamine, seaduste ja muude vastuvõetud nõuete juurutamine;
 • Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi täiustamine lähtudes ettevõtte ja keskkonna muutustest.